Losgestort

Alle losgestorte goederen zoals oud papier, agrarische producten, afval, compost, et cetera vervoert Van der Heijden Transport. Middels walking floor opleggers kunnen goederen snel gelost worden.

<< terug